Vilkår

Brugervilkår – Byggesmart

1. Beskrivelse af Byggesmart

Byggesmart er en formidlingsportal mellem håndværkere og private brugere. På hjemmesiden har brugeren mulighed for at beskrive sin opgave og efterfølgende modtage tilbud fra forhåndsgodkendte håndværkere med garantiordning.

Det er gratis og uforpligtende for brugeren at benytte Byggesmart.

2. Aktørbeskrivelse

Byggesmart er formidleren, og er ikke part i de aftaler der indgås mellem brugeren og håndværkeren.

Brugeren er den, som benytter sig af Byggesmart, for at få tilbud fra håndværkere. Brugeren kan være privat personer, virksomheder, boligforeninger m.v.

Leverandøren er den, der via sin profil, giver tilbud på en opgave som Byggesmart har formidlet til denne.

3. Brugerens vilkår

Når brugeren har oprettet en profil og indsendt en opgave, modtages en mail med en bekræftelse på at vi har modtaget den. Byggesmart forbeholder sig ret til at kontakte brugeren efterfølgende, for gennemgang af opgaven, eller hvis der skulle være brug for supplerende oplysninger til håndværkeren.

Brugeren giver tilladelse til at blive kontaktet af op til 3 forskellige håndværkere, først pr. telefon, og efterfølgende til besigtigelse af opgaven.

Byggesmart forbeholder sig ret til at kontakte brugeren efter en opgave er udført, med henblik på opfølgning af processen.

Byggesmart videregiver ikke brugerens profiloplysninger til andre end de håndværkere, der skal give tilbud på opgaven. Brugerens profiloplysninger er ikke tilgængelige for andre end Byggesmart.

4. Leverandørens forpligtigelser

Håndværkeren forpligter sig overfor Byggesmart, at kontakte forbrugeren indenfor 48 timer, med henblik på at afgive et tilbud på brugerens profil. Håndværkeren afgiver tilbuddet inden for rimelig tid, alt efter opgavens størrelse og omfang.

5. Byggesmarts forpligtigelser

Byggesmart er forpligtet til at formidle brugerens opgave ud til 3 håndværkere der er medlem af en garantiordning, og som har tid og mulighed for at udfører den.

6. Betaling og honorar

Det er gratis for forbrugeren at benytte sig af hjemmesiden byggesmart.

7. Ansvar

Alle aftaler, der indgås mellem kunden og entreprenøren/rådgiveren/håndværkeren, er alene et mellemværende mellem kunden og entreprenøren/rådgiveren/håndværkeren, idet Byggesmart.dk ikke er part i disse aftaler. Byggesmart.dk er udelukkende formidler af kontakt mellem parterne.

Byggesmart.dk garanterer ikke for kvaliteten af det udførte arbejde, ligesom Byggesmart.dk ikke kan holdes ansvarlig i forsikringssager eller andre erstatningsspørgsmål.

Byggesmat.dk har ingen indflydelse på prisen af det udførte arbejde, aftalers misligholdelse, uforudsete omstændigheder/begivenheder eller deslige. Byggesmart.dk kan således ikke påtage sig ansvaret for opfyldelsen af de aftaler, der indgås mellem kunden og entreprenøren/rådgiveren/håndværkeren, og eventuelle reklamationer vedrørende byggeriets korrekte eller lovlige udførelse skal således rettes direkte mod den entreprenør/håndværker, der har udført opgaven, eller den rådgiver, der har bistået med opgaven. Det samme gælder spørgsmål vedrørende økonomi og prisfastsættelse samt eventuelle misligholdelse af kontrakt.