Om håndværkerne

Vores netværk består af ca. 500 fagfolk, fordelt over hele landet og øges i takt med formidlingen af opgaver. Håndværkerens data om faglig kompetence og bopæl danner grundlag for vores opgavefordeling, så vi sikrer at kun relevante håndværkere kan byde på opgaven. Vi holder vores håndværkeres data opdaterede gennem løbende kontakt. håndværkerne har ligeledes adgang til at opdatere deres informationer gennem eget login til Byggesmart.dk.

Alle vores håndværksvirksomheder er medlem af en garantiordning, og er dermed forpligtet til at overholde en række forskrifter på, hvordan et arbejde skal udføres.

Vi beder vores brugere om at bedømme de håndværkere de vælger til at udføre deres opgave. Vi udelukker en virksomhed fra vores netværk, hvis vi konstaterer, at den ikke lever op til de forventninger, vi og vores kunder har, dvs. at der klages over ydelsen generelt.

Vi håber derfor, at du vil svare på vores e-mail, som du modtager, når opgaver er udført. Her får du lejlighed for at bedømme håndværkeren ved at give karakterer og kommentarer af det udførte stykke arbejde.